Saturday, December 25, 2010

Malaya Kids - Ulingan (New Smokey Mountain), Tondo, Manila  

  

 A Great Christmas Experience

Had a wonderful time last December 23 when I was invited by a friend to come with him to a Christmas Party.  Turned out it was a Christmas Feeding Project
at Ulingan (the new Smokey Mountain), Tondo, Manila.  

The Malaya Kids Ministries treated about a thousand kids of the area (two age brackets - 3 to 7 years old and 8 to 11 I guess) with Jollibee meals, presentations by the ministries' youth members, and gifts.  It was an enjoyable Christmas treat for the children of this underprivileged area
and a very enlightening one for me. 

A Christmas party well spent
and I will surely be coming back to the place!

More about the Malaya Kids Ministries HERE!
More pix from me HERE!

Tuesday, December 14, 2010

Tambobong, Dasol, Pangasinan

Sunday, May 9, 2010

Pumili ng tamang Longanisa


Botohan na bukas!

wag basta maniwala sa mga tindera.
piliin ang natikman mo na at nasarapan ka.
kung di mo pa natikman, magtanong tanong ka muna sa ibang mapagkakatiwalaan mo sa panlasa.
kung sakaling nagkamali ka nga, titiisin mo bang kainin ito kahit hindi ka nasasarapan?
wag magsisi dahil nagkamali ka ng bili ng longanisa mo.

bukas piliing masusi ang tamang longanisa!:D

Wednesday, April 28, 2010

All Rights Reserved 2009
TheHouseKeeper